Parantola Mana

Ajanvaraustiedusteluja otetaan
vastaan vuoden 2024 alussa.

Tervetuloa Parantola Manaan

Parantola Mana on sielunpalautukseen erikoistunut hoitola. Maailmankuvamme mukaan ihmisellä on kolme sielua: ruumissielu (kehomme), itsesielu (persoonamme) ja henkisielu (ikuinen henki). Parantolan toiminta-ajatus on luonnontajun ja luontoyhteyden palauttaminen sekä rakkaudellisen ja vastuullisen kanssaolemisen ja elämisen kunnioittaminen.

Parantola Manan palvelut annetaan esivanhempiemme tuella ja ne ovat muinaissuomalaiseen parantajaperinteeseen ja esivanhempiemme hyvänä koettuihin kansanperinnehoitoihin nojautuvia sekä keho-energiahoitoja (alv 24%). Nykyään luonnon terapeuttiset vaikutukset ihmisen toimintakykyyn ovat onneksi tunnustettu, joten osa palveluista tapahtuu toimintaterapiana (alv 0%). Haltija- ja sielunnuket ® ovat myyttisen ajan ja syntymuistin palauttavia koriste-esineitä sekä yksilöllisesti synnytettyjä sielunpalautukseen, voimaantumiseen ja suojeluun.

HEDDA RETU
parantolamana at gmail.com

Olen Hedda Retu (aik. Heidi Valasti, synt. 1965) Parantola Manan perustaja ja työskentelen sielunpalauttajana ja energiaparantajana. Tammikuussa 2019 oli menopaussini. Tämä ja sitä edeltänyt siirtymävaihe on ollut vahva initaatio uuteen arvokkaaseen tasoon viisaampana, vanhempana naisena olemisessa ja toimimisessa.
Minua on aina kiinnostanut elämä, kaikkinensa: syntymä, kuolema, ihminen, luonto, energia, seksuaalisuus, keho ja sen viisaus, psyyke ja sen ongelmien miellekkyys, näkymätön, hiljaisuus, pyhyys ja sielu. Onneksi olen saanut tehdä töitä näiden parissa koko aikuiselämäni. Ajan saatossa työskentelyni on monipuolistunut ja viisastunut. Myös nöyryyteni ja pienuuden kokemukseni ovat lisääntynyt, tietoisuuteni laajentumisen sekä matkojeni tuonpuoleisessa ja tuonilmaisissa kautta. Tämä nöyryyden ja pienuuden vapauttava olotila myös rohkaisi minua vähentämään psykoterapeuttina toimimista ja luottamaan enemmän intuitiiviseen tietoon sielunpalauttajan ja energiaparantajan kutsumustyössä.

Sielunmenetys ja sielunpalautus

MITÄ SIELUNMENETYS JA SIELUNPALAUTUS OVAT JA MITÄ NE EIVÄT OLE?

Tuntuuko sinusta, että osa sieluasi on jossain muualla? Koetko, että osa sinua on jäänyt johonkin ikä- tai kehitysvaiheeseen elämässäsi? Elätkö joskus kuin jonkun toisen ihmisen elämää tai eri aikaa kuin tämä päivä? Onko kehossasi kiputiloja, joilla tuntuu olevan oma elämänsä, tai kivut muistuttavat sinua jostain, mihin et saa yhteyttä? Koetko, että sinulla on ”huono karma” eli, että jokin ikäänkuin riivaisi sinua, kehoasi, elämääsi ja ympäristöäsi? Tuntuuko yhteisö, jossa elät, vieraalta tai vahingoittavalta? Pystytkö elämään elämää kunnioittavien arvojen mukaisesti?

Sielunpalautustyötä saatetaan mainostaa oikotienä traumojen ja nk. dissosiaation hoidossa. Dissosiaatio sinällään on aivan perusdefenssi, johon jokainen arkisessa elämässä tiedostamattaan nojautuu. Dissosiaation vakavuusasteita ja ilmenemismuotoja on kuitenkin monia. Dissosiaation määrittely edellyttää koulutetun ammattilaisen tekemää arviointia ja se vie aikaa. Vakavat dissosiaatiohäiriöt tulee ensisijaisesti hoitaa psykiatrian parissa (esim. psykoterapia). Lievempiasteiset dissosiatiivisuudelta vaikuttavat tilat saattavat hyvinkin olla sielunmenetystä, siispä psyyken ongelman sijaan enemmänkin sielun tasolla oleva häiriötila. Nykyajan psykiatrisin oirein selviytymään pyrkivä ihminen on yleensä yhteisönsä tervein, sillä oireilla on aina suuri mielekkyys. Oirehtiminen on usein merkki terveydestä sairastuneissa yhteisöissä tai rakkaudettomassa vuorovaikutuksessa.. Siksi yhteisötason (esim. perhe, suku, yhteiskunta) sielunmenetys eli kollektiivinen sielunmenetys on myös äärimmäisen tärkeää hoitaa. Se hoitaa myös yhteisön yksilöitä.

KOLLEKTIIVINEN SIELUNMENETYS
Sielunmenetys voi olla myös yhteisöllinen eli kollektiivinen. Tässä ajassa monet ihmiset toimivat hyvin itsekkäästi, ahneesti, itseään ja saavutuksiaan korostaen. Sitoutumattomuus, vastuuttomuus, välinpitämättömyys sekä kunnioittamattomuus ja luonnon tuhoaminen voivat olla myös yhteisön sielunmenetyksen merkkejä ja ilmenemismuotoja. Tällöin yhteisön arvot ja toiminta ovat sieluttomia eli luonnottomia.

SIELUNPALAUTUS ELI LUONNONPALAUTUS

Kuka hoitaa rikki mennyttä, satutettua sielua ja miten?

Olen vuodesta 2009 pohtinut muutamien psykoterapeuttikollegoideni kanssa, mikä on psyyke, ja mikä on sielu. Mikä on niiden ero ja yhtymäkohdat? Mietin myös, kuka hoitaa sielua. Sanan ”sielunhoito” kokonaisvaltainen käyttö on valitettavasti kaventunut kristinuskon ja syntikäsityksen myötä, Sanotaan ”sattui, niin että sielua särki”, ”sieluni meni palasiksi”, ”sieluni särkyi”, ”sielu piiloutui”, ”se vei sieluni mukanaan” usein tilanteissa, jotka ovat olleet ihmiselle liikaa kokemuksellisesti , emotionaalisesti ja/ tai fyysisesti. Tapahtumat sinällään voivat olla mitä vain, subjektiivinen kokemus on merkittävin. Kansanperinteessä puhutaan säikähdyksestä ja säikähtämisestä, ja sen hoitoa on pidetty äärimmäisen tärkeänä, ettei tulisi säikähtämisen seurauksena muuta vaivaa yksilölle ja säikähtäneen yhteisölle.

Perinteisen länsimaisen psyykenhoidon kentässä puhuttaisiin traumatisoitumisesta, post- traumaattisesta stressihäiriöstä (PTDS), ja siitä usein seuraavista paniikkihäiriöistä, ahdistuneisuushäiriöstä, unettomuudesta sekä eriasteisista masennustiloista, puhumattakaan näiden vaikutuksista ihmisen kaikenlaiseen toimintakykyyn. Moni meistä on säikähtänyt jo pienenä lapsena. Vanhempien riitelyt tai ero ja nuoruusiän sydänsurut ovat säikäyttäneet. Koulukiusaaminen, henkinen tai fyysinen väkivalta aiheuttavat monesti jonkinasteisen säikähdyksen. Nämä voivat rikkoa sielua ja kehoon jää krooninen säikähdystila, joka ilmenee hyvinkin moninaisesti. Jatkuva ylivireystila kuluttaa kehoa, mieltä ja sielua, eikä totuttua tapaa ”olla olemassa” välttämättä huomaa, ennen kuin tapahtuu jonkinlainen romahdus tai kohtaus eli onkin kohdattava se, mikä tarvitsee huomiota tai hoitoa.

MITÄ TAPAHTUU SIELUNPALAUTUKSESSA?

Se, mitä sielunpalautuksessa tapahtuu, emme voi suoraan älyllisesti tai tieteellisesti ”osoittaa” (päiväpuolen tieto), mutta sielunpalautuksen tuntee, ja tämä tunne muuttuu todelliseksi tiedoksi (yöpuolen tieto). Sielunpalautus tapahtuu nk. myyttisessä ajassa. Myyttinen aika on kaikki aika, yhtä aikaa, monikerroksisesti, epälineaarisesti eli syklisesti. Sielunpalauttajan henkisielun osa ja / tai itsesielun osa kulkee myyttisen ajan monitahoisissa spiraalinomaisissa, lonkeromaisissa tai hahmottomissa ulottuvuuksissa. Sielunpalauttaja omaa kyvyn, pitkän ja jatkuvan harjoittelun kautta sekä itsensä hoitamisen avulla, irrottaa osan itsesielustaan ja henkisielustaan kulkemaan tuonpuoleisessa, myyttisessä ajassa, hakien sielunosia tai sielunosaa, sekä hakien tietoa (nk. tiedonhakumatka) tai opastusta sielunpalautusta varten.

Rummun (kannus), helistimien, äänen, itkun sekä Manan tuella (tuonenväki, esivanhemmat ja luonnon haltiavoimat) kautta mennään hoidettavaan, hänen eri sielujen tasoille. Sielunpalauttaja liikkuu myyttisen ajan lisäksi hoidettavan eri sielun tasoilla. Sielunpalautussessiot kestävät nykyisyyden aikakäsityksen mukaan n. 2-4 tuntia alkurituaalein ja jatkohoito-ohjeiden annon sisältäen. Sessioita tarvitaan luonnollisesti yleensä useampia kuin yksi. Sielunpalautushoito suunnitellaan kokonaisvaltaisesti ja yksilöllisesti. Sielunpalautushoidon hinta 180 – 220 euroa (sis. alv 24 %), sarjahoito sopimuksen mukaan.

Sielunpalautusta tukevat myös sielunnuket ®, jonka valmistan yksilöllisesti tiedonhaku- tai sielunpalautusmatkalla tai muuten saatujen näkyjen kautta.

SIELUNNUKKE
Sielunnukke ja haltijanukke syntyy vaistonvaraisesti, yksilöllisten tarpeiden mukaan. Sielunpalautuksen lisäksi sielunnukke tukee, lohduttaa, hoitaa, kantaa kivun, suree kanssasi, irrottaa tai voimistaa. Sielunnuken voit tilata minulta lähettämällä lyhyen tarinan elämästäsi ja tarpeestasi nukkeen. Sielunnuken voi tilata myös intuitiivisesti. Hinta 40-100 euroa (sis. alv 10 % / 24 %), postikulut lisätään.

ENERGY MEDICINE
Energialääkintä (nk. energy medicine) tapahtuu ensisijaisesti kasvien vaikuttavia energioita, voimaa käyttämällä sisäisesti tai ulkoisesti. Myös eläinten tai lintujen energiaa saatan käyttää energeettisessä lääkinnässä (ulkoisesti). Kasvien energiaa käytän sekä sielunpalautushoidon aikana että sen jälkeen, myös sielunnuken kanssa on mahdollista käyttää kasveja esim. alttarilla. Löyly-sielun hoitoon esim. saunahoidoissa käytän monipuolisesti energialääkintää.

LÖYLYHOIDOT
Löylyn hoito voi tapahtua kehoterapeuttisesti ja energiahoidollisesti. Kehon kiputiloja voi tuottaa ulos laulamalla nk. kipulaulua, jossa annan äänen äänelläni kivulle. Löylyn hoito voi toteutua myös saunassa. Löylyn ja tulen hengen vaikuttavuus on ikiaikainen perinne. Suunnittelen yksilöllisesti saunahoidon hauteineen, löylyvesineen ja teejuomineen. Saunahoidon kokonaiskesto on 2 tuntia ja hinta 150 euroa (sis alv 24%).

KURSSIT

Vedän kursseja sekä yksin että yhdessä Susanna Lendieran kanssa. Parantola Manan monipuolinen kurssitarjonta taipuu yksilöllisiin ja yhteisöllisiin tarpeisiinne. Voit kerätä oman heimosi, pyytää tarjouksen opetuksesta, konsultaatiosta, kurssista tai kurssikokonaisuudesta. Myös työyhteisöille metsäkylpyjä ja hoitopäiviä.

Susanna Lendiera
luonnontaju at gmail.com

Parantola Manassa työskentelee myös Susanna Lendiera (aik. Aarnio).

SUSANNA LENDIERA on luonnonsuojelija ja metsäläinen, viralliselta koulutukseltaan FM (uskontotiede ja ekologia), kuvataiteilija, perinnelaulaja ja itkijä. Susannan omin sanoin: ”Taiteeni välityksellä saan kerrottua kuvallisessa muodossa, mitä näen ja koen tehdessäni luonnon ja muinaisen maailmankuvamme parissa työtä. Toinen tätä perinnettä ulospäin avaava väylä on arkaainen äänimaailmani. Kun laulan joutsenten laulua tai keskityn koko kehoni voimalla karhujen syvään ääntelyyn, olen syvällä olennaisessa, luonnontajussa ja metsä laulaa minussa.

Luonnon ajatukset, luonnon tietoisuus, tämä tietoinen ja elävä voima on kaiken elämän alkulähde. Meidän tulisi kuunnella ja opetella luonnon ajatuksia herkällä korvalla, kaikilla aisteillamme. Luonnontajumme ja siitä kumpuava syvä myötätuntomme ja vaistomme suojella luontoa on elämämme elinehto tällä maapallolla.”

Olen IG:ssä:

https://www.instagram.com/lendieran_laulu

https://www.instagram.com/susannalendiera

KUOLEMA, RUUMIIN VALVOJAISET

Nykyään kuolema on erotettu ihmisen arjesta pois. Kuolemaa pelätään niin, ettei uskalleta edes elää, tai elämää ei kunnioiteta. Oletetaan, että kaikki on oman vaikutusvallan piirissä. Kuoleman hyväksyntä ja sen jatkuva läsnäolo ovat osa kontrollista vapaata elämää. Meidän tulisi saada kohdata kuolema, kuoleva ja kuollut rauhassa, tuetusti. Kuollutta ihmistä ei tulisi siirtää heti pois läheistensä luota, vaan antaa löylyn eli ruumissielun lopettaessa elonsa, itsesielun ja henkisielun jatkaa oloaan ruumiin ja läheisten lähellä. Ihmiset tarvitsevat rauhallisen saaton tuonpuoleiseen ja samoin kuin tämänpuoleisessa olevat rauhallisen jäämisen.

KOTIEN JA TILOJEN PUHDISTAMINEN

Kansanperinteen termi ”säikähtää” tai ”säikähdys” voi tapahtua myös, jos ihminen on joutunut kohtaamaan henkimaailmasta säikäyttäjän tai nk. hämppihenkiä. Nämä voivat olla takertujia, anastajia tai loistyyppisiä henkiä. Nämä henget ovat luonnollisesti rauhattomia sieluja, jotka eivät ole saaneet mahdollisuutta siirtyä eteenpäin muille sielujen tasoille. Säikäyttäjät saattavat asuttaa koteja, rakennuksia ja monia muita paikkoja. Puhutaankin, että jossain paikassa on ”hyvä henki” tai ”huono henki”, vaikkakin tämä on vallan mustavalkoista jaottelua. Tällaiseen levottomaan ( Huomaa! Levoton: ei ole saanut lepoa) henkeen voidaan vaikuttaa puhdistamalla tiloja tai saattamalla sinne jääneitä sieluja tuonpuoleiseen. Joskus on tärkeää kuunnella, mikä viesti tämänpuoleiseen jääneillä hengillä on. He voivat olla myös suojelemassa, mutta elävät myyttistä aikaa.

TOIPILASKOTI
Toipilaskoti on toipilaille, levottomille, virittyneille, säikähtäneille ja alakuloisille. Rauhoittuminen, juurruttaminen, maadoittuminen, läsnäolo, hoivatuksi tuleminen, itsensä hoivaamisen opettelu niin henkisesti kuin fyysisesti ovat nykyihmisellä monesti kateissa – sieluton elämäntapa, säikähdykset ja kohtaukset jättävät jälkensä. Parantola tarjoaa vuorokauden mittaisia räätälöityjä hoitopaketteja. Hinta alk. 250 € (sis. yöpyminen ja 4 ateriaa, ei hoitoja).

Putiikki

Sielunnuket ®
Intuitiivisesti valmistettu haltijanukke ® tai sielunnukke valikoiduin puulajein, ilmein ja vaatetuksin: 40 -100 euroa

Linkki galleriaan.

Suitsukkeet
Mm. suopursu, suomyrtti, mänty, kataja, tervaleppä: 12 euroa / kolme kpl

Rumpunahan hoitoöljy
Yksilöllinen koostumus kotimaiseen rypsiöljyyn (esim. karhun veri, ukkosen iskemä koivu, yrtti): 15 euroa / n. 1,5 dl

Elämän tarinani – valokuva ja lohtulaulu
Luemme lähettämäsi elämäntarinasi yhdessä, kirjoitamme siitä lohtulaulun, itkulaulun (sanat) ja laulusta luomme valokuvan: 200 euroa

Juurakkokruunu
Männynjuurista käsintehty kruunu, koristeena esim. huopa, sulat, luut, nauhat: 55 euroa

Valokuvaus
Susanna ottaa muotokuvat, hääkuvat, luontokuvat, valokuvakortit: hinta sopimuksen mukaan.

Maalauksia
Tilaustyönä toivomasi kokoinen ja värimaailmainen, Susannan työn ollessa kuitenkin vahva intuitiivinen prosessi: hinta sopimuksen mukaan

Putiikin hintoihin lisätään postituskulut.

© 2023 Parantola Mana
© Valokuvat Hedda Retu

Webdesign: CDT-Media