Parantola Mana

Mana ja me

Parantola Mana on sielunpalautukseen eli luonnonpalautukseen erikoistunut hoitola. Maailmankuvamme mukaan ihmisellä on kolme sielua: löyly (ruumissielu), itse (suku- ja yhteisösielu) ja henki (kuolematon sielu). Parantolassa on tarjolla monipuolisia itämerensuomalaiseen noitaperinteeseen (traditional Baltic-Finnic shamanhood) pohjautuvia hoitoja, kehoterapiaa ja traumaterapiaa. Pidämme myös monipuolisesti luonnontaide- ja taideterapiakursseja. Meiltä voit hankkia myös eheyttäviä, maailmankuvaamme ilmentäviä taideteoksia.

Parantolan toiminta-ajatus on luonnontajun (eli sielutietoisuuden) ja luontoyhteyden palauttaminen sekä rakkaudellisen ja vastuullisen kanssaolemisen ja elämisen kunnioittaminen. Olemme yhteisömme palveluksessa. Parantola Mana palvelee Porvoossa (65 km Helsingistä) ja Lapinkylässä Kirkkonummella.

Olemme tunteneet toisemme aina. Tässä elämässä aloitimme yhteistyön elokuussa 2018.

Olemme myös Instagrammissa!

HEDDA RETU
parantolamana@gmail.com

Olen Hedda Retu (aik. Heidi Valasti, synt. 1965) Parantola Manan perustaja ja omistaja. Parantolan valmistelut aloitin jo vuonna 2017. Vuodesta 1999 olen toiminut yksityisyrittäjänä; terapeuttina, kouluttajana ja työnohjaajana. Tammikuussa 2019 oli menopaussini. Tämä ja sitä edeltänyt siirtymävaihe on ollut vahva initaatio uuteen arvokkaaseen tasoon viisaana, vanhempana naisena olemisessa ja toimimisessa.

Minua on aina kiinnostanut elämä, kaikkinensa: syntymä, kuolema, ihminen, luonto, energia, seksuaalisuus, keho ja sen viisaus, psyyke ja sen ongelmien miellekkyys, näkymätön, hiljaisuus, pyhyys ja sielu. Onneksi olen saanut tehdä töitä näiden parissa koko aikuiselämäni. Ajan saatossa työskentelyni on monipuolistunut ja viisastunut. Myös nöyryys on lisääntynyt, sillä mitä enemmän tietoisuuteni on laajentunut ja matkani tuonpuoleisessa syventyneet, sitä pienemmäksi koen itseni. Tämä nöyryyden ja pienuuden vapauttava olotila myös rohkaisi minua vähentämään psykoterapeuttina toimimista ja luottamaan enemmän intuitiiviseen tietoon sielunpalauttajan ja parantajan kutsumustyössä. Luon intuitiivisesti, yksilöllisten tarpeiden mukaan sielunnukkeja, jotka ovat yksi sielunpalautuksen muoto. Työskentelen parantolassani myös saattohoitajana, kipuitkijänä ja luonnollisestikin terapeuttina. 

Psykoterapeutti-nimikettä saa käyttää vain, mikäli käyttää virallisesti terveydenhuollon hyväksymiä menetelmiä. Tästä syystä en voi parantolani puitteissa käyttää itsestäni psykoterapeutti-nimeä, koska Parantola Manan useimmat palvelut ovat perinteiseen itämerensuomalaiseen noituuteen (traditional Baltic-Finnic shamanhood) ja esivanhempiemme hyviksi koettuihin kansanperinnehoitoihin nojautuvia.
Nykyään onneksi luonnon terapeuttiset vaikutukset ihmisen toimintakykyyn ovat todennettu ja tunnustettu, joten osa palveluista tapahtuu toimintaterapiana (alv 0%) .

Heddan CV


SUSANNA LENDIERA

luonnontaju@gmail.com

Olen Susanna Lendiera, neljän lapsen äiti ja viralliselta koulutukseltani FM (uskontotiede, ekologia ja evoluutiobiologia). Ammatiltani olen luonnonpalauttaja ja -nostattaja, perinnelaulaja, itkijä, muinaisten soittimien -kuten kontakkojen eli rumpujen- rakentaja, kuvataiteilija ja ammattiluontokuvaaja. Pohjoisen shamaanitulen vartija Johannes Setälä on vihkinyt minut oman työnsä jatkajaksi.

Sielunmenetys ja sielunpalautus

 

Kuka hoitaa rikki mennyttä, satutettua sielua ja miten? Olen vuodesta 2009 pohtinut muutamien psykoterapeuttikollegoideni kanssa, mikä on psyyke, mikä on sielu ja mikä on niiden ero ja yhtymäkohdat? Mietin myös, kuka hoitaa sielua? Sanan ”sielunhoito” kokonaisvaltainen käyttö on valitettavasti kaventunut kristinuskon ja syntikäsityksen myötä aivan muuhun käyttöön, kuin sen mielestäni kuuluisi olla. Sanotaan, että ”sattui niin, että sielua särki”, ”sieluni särkyi”, ”sielu piiloutui”, ”se vei sieluni mukanaan” ja usein tilanteissa, jotka ovat olleet ihmiselle liikaa kokemuksellisesti, emotionaalisesti ja / tai fyysisesti. Tapahtumat sinällään voivat olla mitä vain, subjektiivinen kokemus on merkittävin. Kysymykset sielusta voivat olla myös seuraavanlaisia: Tuntuuko sinusta, että osa sieluasi on jossain muualla? Koetko, että osa sinua on jäänyt johonkin ikä- tai kehitysvaiheeseen elämässäsi? Elätkö joskus kuin jonkun toisen ihmisen elämää tai eri aikaa kuin tämä päivä? Onko kehossasi kiputiloja, joilla tuntuu olevan oma elämänsä, tai kivut muistuttavat sinua jostain, mihin et saa yhteyttä? Koetko, että sinulla on ”huono karma” eli että jokin ikäänkuin riivaisi sinua, kehoasi, elämääsi ja ympäristöäsi? Tuntuuko yhteisö, jossa elät, vieraalta tai vahingoittavalta? Pystytkö elämään elämää kunnioittavien arvojen mukaisesti?
Kansanperinteessä (yöpuoli) puhutaan säikähdyksestä, ja sen hoitoa on pidetty äärimmäisen tärkeänä, ettei tulisi muuta vaivaa yksilölle ja säikähtäneen yhteisölle. Perinteisen länsimaisen psyykehoidon (päiväpuoli) kentässä puhuttaisiin traumatisoitumisesta, akuutista stressihäiriöstä tai post-traumaattisesta stressihäiriöstä ja näistä usein seuraavista paniikkihäiriöistä, ahdistuneisuushäiriöstä sekä eriasteisista masennustiloista, puhumattakaan näiden vaikutuksista ihmisen (psyykkiseen, fyysiseen, emotionaaliseen, sosiaaliseen, seksuaaliseen) toimintakykyyn. Moni meistä on säikähtänyt jo pienenä lapsena. Vanhempien päihteidenkäyttö, riitelyt tai ero, nuoruusiän sydänsurut tai muut isot menetykset ovat säikäyttäneet. Koulukiusaaminen, henkinen tai fyysinen väkivalta aiheuttavat jonkinasteisen säikähdyksen. Nämä voivat rikkoa sielua ja kehoon jää krooninen säikähdystila, joka oireilee hyvinkin moninaisesti. Jatkuva ylivireystila kuluttaa kehoa, mieltä ja sielua, eikä totuttua tapaa ”olla olemassa” välttämättä huomaa, ennen kuin tapahtuu jonkinlainen romahdus, kohtaus eli onkin kohdattava se, mikä on jäänyt vaille huomiota tai hoitoa.

MITÄ SIELUNMENETYS JA SIELUNPALAUTUS OVAT JA MITÄ NE EIVÄT OLE?
Sielunpalautustyötä monesti mainostetaan oikotienä traumojen ja nk. dissosiaation hoidossa. Dissosiaatio sinällään on aivan perusdefenssi, johon jokainen arkisessa elämässä tiedostamattaan nojautuu. Dissosiaation vakavuusasteita ja ilmenemismuotoja on kuitenkin monia. Dissosiaation määrittely edellyttää koulutetun ammattilaisen tekemää arviointia. Arviointi on pitkäkestoinen, eikä sitä voi tehdä etänä. Dissosiaatiohäiriön tai dissosiatiivisen identiteettihäiriön voi diagnosoida vain lääkäri. Häiriön arvion voi kuitenkin tehdä pitkän traumaterapiakoulutuksen saanut henkilö, joka on myös kouluttautunut dissosiaatiohäiriöiden arviointeihin ja hoitoihin. Vakavat dissosiaatiohäiriöt tulee ensisijaisesti hoitaa psykiatrian parissa (esim. psykoterapia). Lievempiasteiset dissosiatiivisuudelta vaikuttavat tilat saattavat hyvinkin olla sielunosan menetystä, siispä psyyken ongelman sijaan enemmänkin sielun tasolla oleva häiriötila. Nykyajan psykiatrisin oirein selviytymään pyrkivä ihminen on yleensä yhteisönsä tervein, sillä oireilla on aina suuri mielekkyys. Oireet ovat usein terveyden merkkejä sairastuneissa yhteisöissä. Siksi yhteisötason (esim. perhe, suku, yhteiskunta) sielunmenetys eli kollektiivinen sielunmenetys on myös äärimmäisen tärkeää hoitaa. Se hoitaa myös yhteisön yksilöitä.
Jo aikoinaan lääkäri Elias Lönnrot puhui nk. päiväpuolesta, joka on tiedon ja älyn puoli ja nk. yöpuoli puolestaan edustaa tunteiden, intuition ja alitajunnan sekä hiljaisen, kokemuksellisen tiedon puolta. Länsimaalainen hoitokulttuuri on kutistettu vain päiväpuolen tietoon nojautumaan. Sielunpalautus, sieluneheytys ja muut ikiaikaiset perinteisen maailmankuvan, kuten meillä itämerensuomalaisen noituuden (traditional baltic shamanhood) hoitomuodot ovat yöpuolta. Ne on tärkeää palauttaa vähitellen enemmän ja enemmän ihmisten tietoisuuteen, kuitenkin tehden ero nk. new age -hoitoihin, jotka ovat sekamuoto eri aikakausien ja kulttuurien tuotoksia ollen siis usein myös vakavaa kulttuurista omimista (cultural appropriation). Myöskään nk. tietäjälaitosajan maagikkojen, taikojen ja ennustusten tekijöiden (tietäjälaitosajan ns. noitien, velhojen, myrrysmiehien jne.) menetelmät eivät kuulu Parantola Manaan.
Parantola Manassa yhdistämme päiväpuolen ja yöpuolen, tämänpuoleisen ja tuonpuoleisen -työskennellen perinteisen itämerensuomalaisen noituuden (traditional Baltic-Finnic shamanhood) ikiaikaisilla tavoilla, esivanhempiemme tuella ja heidän perintöänsä, viisauttaan ja luontoa kunnioittaen.

 

KOLLEKTIIVINEN SIELUNMENETYS
Sielunmenetys voi olla myös yhteisöllinen eli kollektiivinen. Tässä ajassa monet ihmiset toimivat hyvin itsekkäästi, ahneesti, itseään ja saavutuksiaan korostaen. Sitoutumattomuus, vastuuttomuus, välinpitämättömyys sekä kunnioittamattomuus ja luonnon tuhoaminen voivat olla myös yhteisön sielunmenetyksen merkkejä ja ilmenemismuotoja. Tällöin yhteisön arvot ja toiminta ovat sieluttomia eli luonnottomia.

 

MITÄ TAPAHTUU SIELUNPALAUTUKSESSA?
Se, mitä sielunpalautuksessa tapahtuu, emme voi suoraan älyllisesti tai tieteellisesti ”osoittaa” (päiväpuolen tieto), mutta sielunpalautuksen tuntee, ja tämä tunne muuttuu todelliseksi tiedoksi (yöpuolen tieto). Sielunpalautus tapahtuu nk. myyttisessä ajassa. Myyttinen aika on kaikki aika, yhtä aikaa, monikerroksisesti, epälineaarisesti eli syklisesti. Sielunpalauttajan henkisielu ja / tai itsesielu kulkee myyttisen ajan monitahoisissa spiraalinomaisissa, lonkeromaisissa tai hahmottomissa ulottuvuuksissa. Sielunpalauttaja omaa kyvyn -pitkän ja jatkuvan harjoittelun kautta sekä itsensä hoitamisen avulla- irroittaa itsesielunsa ja henkisielunsa kulkemaan tuonpuoleisessa, myyttisessä ajassa, hakien sielunosia tai sielunosaa, sekä hakien tietoa tai opastusta palautusta varten.
Rummun (karjalaisittain kontakan), helistimien, äänen, itkun sekä Manan tuella (tuonenväki, esivanhemmat ja luonnon haltiavoimat) kautta mennään hoidettavaan, hänen eri sielujen tasoille. Sielunpalauttaja liikkuu myyttisen ajan lisäksi hoidettavan eri sielun tasoilla.

 

MYYTTINEN AIKA

Myyttisen ajan käsityksen mukaan menemme sielunpalautuksessa kantamaaemoon, Vipuseen eli ”syntyhin syviin”. Tuon matkan aikana voimme jäädä johonkin menneiden sukupolvien tykö saamaan tietoa ja ohjeita. Joskus liikkuminen myyttisessä ajassa on huomattavasti monimuotoisempaa kuin vain edellisten ihmissukupolvien saavuttamista. Sielunpalautussessiot kestävät nykyisyyden aikakäsityksen mukaan n. 2-4 tuntia alku-ja loppurituaaleineen. Sessioita tarvitaan luonnollisesti yleensä useampia kuin yksi. Sielunpalautushoito suunnitellaan kokonaisvaltaisesti ja yksilöllisesti, mieluiten hoidettavan lähiyhteisön kanssa yhteistyössä, jos mahdollista.

 


TIEDONHAKUMATKAT
Tiedonhakumatkat ovat jo nimensäkin mukaisesti sielun matkoja, jossa haetaan tietoa tuonpuoleisesta: pohjolasta (alinen). metsolasta (keskinen) ja/tai päivölästä (ylisestä). Tiedonhakumatkoille tarvitaan aina intentio, mitä haetaan ja miksi haetaan? Esivanhemmat, haltiat tukevat ja auttavat parantajaa matkan varrella. Matkat vaativatkin monivuotista, vakaata, syvää luottamus- ja työsuhdetta tuonpuoleisen auttajavoimiin.

 

SIELUNNUKKE
Sielunnukke, puinen haltijanukke luodaan intuitiivisesti, yksilöllisten tarpeiden mukaan. Sielunnukke tukee, lohduttaa, hoitaa, kantaa kivun, suree kanssasi,irroittaa tai voimistaa. Voit tilata oman sielunnuken lähettämällä Heddalla lyhyen tarinan elämästäsi ja tarpeestasi nukkuen. Sielunnukke-hoitoon saattaa kuulua myös energialääkintä (“energy medice”) ja tämä toimitetaan sinulle ohjeineen nuken kanssa.  

 

ENERGY MEDICINE
Energialääkintä eli voimalääkintä (nk. energy medice) tapahtuu ensisijaisesti kasvien vaikuttavia energioita, voimaa käyttämällä sisäisesti ja tai ulkoisesti. Myös eläinten ja lintujen energiaa käytetään lääkinnällisesti energeettisessä lääkinnässä (hoidoissa).

 

LÖYLYN HOIDOT
Löylyn hoito on yksilöllisesti suunniteltu saunahoito hauteineen, löylyvesineen ja teejuomineen. Kts. lisätietoja palvelut-kohdasta

 

KOTIEN JA TILOJEN PUHDISTAMINEN

Kansanperinteen termi ”säikähtää” tai ”säikähdys” voi tapahtua myös, jos ihminen on joutunut kohtaamaan henkimaailmasta säikäyttäjän tai nk. hämppihenkiä. Nämä voivat olla takertujia, anastajia tai loistyyppisiä henkiä. Nämä henget ovat luonnollisesti rauhattomia sieluja, jotka eivät ole saaneet mahdollisuutta siirtyä eteenpäin muille sielujen tasoille. Säikäyttäjät saattavat asuttaa koteja, rakennuksia ja monia muita paikkoja. Puhutaankin, että jossain paikassa on ”hyvä henki” tai ”huono henki”, vaikkakin tämä on vallan mustavalkoista jaottelua. Tällaiseen levottomaan ( Huomaa! Levoton: ei ole saanut lepoa) henkeen voidaan vaikuttaa puhdistamalla tiloja tai saattamalla sinne jääneitä sieluja tuonpuoleiseen. Joskus on tärkeää kuunnella, mikä viesti tämänpuoleiseen jääneillä hengillä on. He voivat olla myös suojelemassa, mutta elävät myyttistä aikaa.

 

KUOLEMA, RUUMIIN VALVOJAISET

Nykyään kuolema on erotettu ihmisen arjesta pois. Kuolemaa pelätään niin, ettei uskalleta edes elää, tai elämää ei kunnioiteta. Oletetaan, että kaikki on oman vaikutusvallan piirissä. Kuoleman hyväksyntä ja sen jatkuva läsnäolo ovat osa kontrollista vapaata elämää. Meidän tulisi saada kohdata kuolema, kuoleva ja kuollut rauhassa, tuetusti. Kuollutta ihmistä ei tulisi siirtää heti pois läheistensä luota, vaan antaa löylyn eli ruumissielun lopettaessa elonsa, itsesielun ja henkisielun jatkaa oloaan ruumiin ja läheisten lähellä. Ihmiset tarvitsevat rauhallisen saaton tuonpuoleiseen ja samoin kuin tämänpuoleisessa olevat rauhallisen jäämisen.

TOIPILASKOTI
Toipilaskoti on toipilaille, levottomille, virittyneille, säikähtäneille ja alakuloisille. Rauhoittuminen, juurruttuminen, läsnäolo, hoivatuksi tuleminen, itsensä hoivaamisen opettelu niin henkisesti kuin fyysisesti ovat nykyihmisellä monesti kateissa – sieluton elämäntapa jättää jälkensä. Parantola Manassa hoitojaksot voivat olla 2 tai 5 päivän pituisia.

Palvelut

Hinnat sopimuksen mukaan, jollei toisin mainittu. (Alv 0%, 10% tai 24%)

Sielunpalautus – Sielunosanpalautus – Luonnonpalautus
Kts. kuvaus yllä. (Hedda)

Tiedonhakumatkat

Kts. kuvaus yllä (Hedda)

Parantolan päiväretriitit

Kokonaisvaltaista yhdessäoloa ja hiljentymistä ”maa_ilmassa” eli metsässä ja veden äärellä ja tunnelmallisissa sisätiloissa elävän tulen äärellä. Ruokailemme yhdessä. Jos tarvitset, suunnittelen yksilölliset hoidot päivälle. (Hedda)

Ääni kivulle – Kehon kivun kuuntelu itkulla ja äänellä/ Hoito

Keho eli löyly kertoo kivusta, nykyisestä ja joskus koetusta. Kuuntelen sitä ja ilmaisen sen ulos oman löylyni kautta, myös rumpu tai helistin. (Hedda)

Löylyn kivut ja löylyn hoitava voima / Hoito

Yksilöllisesti suunniteltu saunahoito, esim. Lohtuhoito, Puhdistautumishoito, Irtipäästämishoito, Voimistumishoito. Hoitoon kuuluu myös löylyn hoito esim. kevyellä hieronnalla, öljyämisellä, jalkakylvyt tai hoitavat kääreet. Myös itsetehdyt teet kuuluvat hoitoon. (Hedda)

Rohdot ja kansanperinne eli yrttiterapia / Hoito

Rohdot sielutasolla eli energeettisesti / Hoito
Rohtohoidot yksilöllisen tarpeen mukaan. Hoito liitettään usein sielunpalautushoitoon. (Hedda)

Metsänpeittokylpy/ Hoito

Nimensä mukaisesti hoito tapahtuu metsässä. Voidaan sovelletusti toteuttaa myös kaupunkiolosuhteissa. (Susanna)

Perinteinen saattohoito ja ruumiinvalvojaiset

Kts. kuvaus yllä. Mahdollisuus myös itkuvirsiin eli itkijän läsnäoloon. (Susanna ja / tai Hedda)

Rumpu- eli kontakkapiiri

Yhteisöllinen hoito, kerää oma heimosi ja tule parin tunnin sessioon. (Susanna tai Hedda) Halutessanne liitettävissä päiväretriittiin (Hedda)

Hiljaisen haltioitumisen kurssit

Luonnontajuinen kuvataide, arkaainen laulu, luojittelu eli äänellä itkeminen. (Susanna)

Seremoniat ja rituaalit
Tilaustyönä suunnittelemme ja toteutamme elämän siirtymävaiheisiin tai juhliin liittyviä seramoniota ja rituaaleija esim. lapsen nimenanto, parisuhteen sitoumukset, parisuhteen lopettajaiset, kuukautisten alkamis- ja loppumisjuhlat ym. (Susanna ja / tai Hedda)

Toipilaskoti avautuu myöhemmin
Hoitojaksot 2 tai 5vrk.

 

Putiikki

Elämäntarinani – valokuva ja lohtulaulu
Lähetä Heddalla ja Susannalle elämäntarinasi. Luemme sen yhdessä, kirjoitamme siitä lohtulaulun, itkulaulun (sanat) ja laulusta luomme valokuvan. Hinta 200,00 euroa (sis. postituskulut ja alv 24%)

Sielunnuket (haltijanuket)
Heddan käsintekemä, yksinkertainen sielunnukke, itämerensuomalaisen perinteen mukainen; puu, kangas ym.). Hinta 60-160,00 euroa (sis, postikulut ja alv 24%)

Galleria

Juurakkokruunu
Heddan männynjuurista käsintekemä kruunu, koristeena mm. helmet, huopa, luu, nauhat. Hinta 75,00 euroa (sis. postikulut ja alv 24%)

Galleria: tulossa

Maalauksia
Susanna maalaa tilaustöinä toivomasi kokoisen ja värimaailmaisen, työn ollessa kuitenkin vahva intuitiivinen prosessi. (Hinnat sopimuksen mukaan)

Galleria: tulossa

Valokuvaus
Susanna ottaa muotokuvat, hääkuvat, luontokuvat, valokuvakortit ym. (Hinnat sopimuksen mukaan)

Galleria: tulossa

© 2021 Parantola Mana
© Valokuvat Hedda Retu

Webdesign: CDT-Media